Etnografisk undersøgelse

I 2019 igangsatte vi i Grobund en længerevarende og omfangsrig proces med at afdække, undersøge og udbrede viden om didaktiske metoder i arbejdet med det skabende element i gruppeundervisning inden for rytmisk musik. Vi delte processen op i 3 trin:

●    Trin 1: Udgivelse af bog om Grobundmetoden: BANDDOKTOR.
●    Trin 2: Indsamling og bearbejdelse af empirisk materiale. Udgivelse af artikel.
●    Trin 3: Indsamling af artikler omhandlende arbejdet med komposition og kreativitet i               rytmisk musik til udgivelse i en samlet bog.

Vi udgav BANDDOKTOR i september, 2020 (og udsolgte 1. oplag på 2 dage!), og vi er nu i gang med trin 2 i processen, hvor vi har inviteret Jeppe Søndergaard Knudsen som projektleder samt de to etnografistuderende Amalie Rævsbæk Birch og Emma Cecilie Sørensen til at foretage en større undersøgelse af Grobunds didaktik med fokus på, hvordan bandsene oplever det at være i Grobund og modtage undervisning af banddoktorerne. Undersøgelsen består af observation, kvalitative interviews samt et spørgeskema. Resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i slutningen af 2021.

Amalie Rævsbæk Birch

Emma (Cille) Sørensen

jeppe_af Martin_BW.jpg

Jeppe Knudsen