Kursus

GROBUND-METODEN

-komposition og kreativitet i sammenspilsundervisningen

Dette 2-dages kursus henvender sig til dig, der underviser i sammenspil i folkeskolen, musikskolen, ungdomsskolen eller et helt 4. sted, og som har brug for et inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man kan sætte elevernes kreativitet i spil og arbejde med originalitet og komposition på større eller mindre hold.

Kurset tager udgangspunkt i de erfaringer, som vi har gjort os i Grobund gennem 12 år, og som vi har dokumenteret, bla. i bogen Banddoktor.

 

Vi har tilpasset didaktikken og metoderne til den virkelighed, man ser i folke- og musikskoler, og målet er, at man efter kurset kan gå direkte ind i et læringsrum og bruge de metoder, vi præsenterer.

DSCF3346.JPG
Skab_Musikken-1.jpeg

Kurset er bygget op, så det veksler mellem praktiske øvelser og teorien bag vores metodiske tilgang.

På dag 1 præsenter vi vores metoder via en session, hvor de deltagende kursister agerer elever, og hvor vi underviser, som vi ville gøre i en almindelig undervisningssituation. Efter frokosten snakker vi med udgangspunkt i den første session om de metoder, vi bruger og teorierne bag. Der er til slut mulighed for at observere undervisning af Grobund bands.

På dag 2 er det kursisterne, der skal på banen. Vi skal afprøve metoderne i praksis på et kaninhold, som vi tilstiller. Imellem de 45 minutters sessions sparrer vi sammen og snakker om, hvad der fungerede og hvorfor. Vi slutter dagen af med en opsamling over et stykke chokolade, en kop kaffe og måske en fredagsøl!

PRAKTISK

Kurset foregår over to dage, 13. + 14. oktober 2022, torsdag (10-16) og fredag (9-15). Torsdag er der desuden mulighed for at observere undervisning af Grobund bands kl. 16-17. 

Kurset foregår i Grobund Bandakademi (Tomsagervej 25, 8230 Åbyhøj) Der vil desuden være mulighed for en opfølgning ca. 2 måneder efter kursusforløbet, hvor vi vil snakke om, hvordan det er gået med at afprøve og bruge Grobund-metoden ude i virkeligheden.

PRIS

Det koster kr. 1495,- (ex. moms) for de to dages undervisning. Prisen inkluderer forplejning under forløbet.

Underviserne

Kurset varetages af 3 af Grobunds faste banddoktorer, Jens Munch, Tejs Dragheim og Nikolaj Bugge, som alle har stor erfaring med at formidle Grobund-metoden igennem mange år.

Nikolaj.JPG
Tejs.JPG
DSCF4152.JPG

Kurset og didaktikken bag er udviklet med støtte fra

Statens kunstfond.png